Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.sp4.augustow.eu/

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej

ul. Marii Konopnickiej 5

16- 300 Augustów

mail: dyrsp4augustow@op.pl

tel. 87 643 22 29

fax. 87 643 61 38

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-13

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

      Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.

 • Na stronie nie ma elementów, które powodują nagłe zmiany jasności lub błyskają na czerwono
 • Nie ma elementów, które uruchamiają samoczynnie dźwięk.
 • Na stronie jest wyszukiwarka treści.
 • Zachowana jest spójność działania pasków menu i innych narzędzi nawigacyjnych.
 • Przy powiększeniu rozmiaru strony do 200% utrzymana jest jej funkcjonalność. Zawartość strony pozostaje czytelna niezależnie od orientacji ekranu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Grygo-Karpińska

 e-mail: dyrsp4augustow@op.pl 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia: główne wejście znajdujące się od strony parkingu szkolnego przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo i jedno znajdujące się przy ulicy Sosnowej. Wejścia te są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły od godziny 7.00 do 16.00. Dodatkowo w budynku znajduje się wyjście ewakuacyjne na boisko (na korytarzu obok gabinetu nauczycieli w-f).
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. Budynek składa się z: piwnicy użytkowej, parteru oraz dwóch pięter. Częścią parteru, jednego piętra i piwnicy jest korytarz. Na jego dwóch końcach znajdują się dwie klatki schodowe. Na drugim piętrze znajdują się tylko dwa pomieszczenia użytkowe.
 4. Budynek posiada windę.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Karolina Kozłowska-Jefimow

Data wytworzenia: 2020-03-31

Wprowadzający: Karolina Kozłowska-Jefimow

Modyfikujący: Karolina Kozłowska-Jefimow

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Karolina Kozłowska-Jefimow

Data publikacji: 2020-03-31